Sklep o odpisu dolga najema občinskega neprofitnega stanovanja