7. seja Občinskega sveta

464
Seja je potekala dne 22.02.2012

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o sprejemu otrok v vrtec (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2012