Sklep o sprejemu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželjav Občini Moravče za obdobje 2012-2013