Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Jurija Vege