Sklep o sprejemu načina predvolilnega oglaševanja v Novicah iz Moravške doline