Sklep o določitvi vrednosti točk za NUSZ, NSZ in povprečne gradbene cene za leto 2013