7. izredna seja Občinskega sveta

383
Seja je potekala dne 21.12.2012

Predpisi, sprejeti na tej seji