Poročilo nadzornega odbora o pregledu občinskega zaključnega računa za leto 2011