Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ OŠ Jurija Vege