Javno naročilo "NOVOGRADNJA PRIZIDAVE OŠ MORAVČE IN ŠPORTNE TELOVADNICE

4. 3. 2021 1044
04.03.2021
Javna naročila
12.04.2021 do 12:00
04.03.2021
JN 001256/2021-B01
Povezava
430-0036/2021
01.03.2021
Barbara Baša
barbara.basa@moravce.si
017247148