11. seja Občinskega sveta

360
Seja je potekala dne 07.11.2012

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o znižanju cen v OŠ Roje (URADNI VESTNIK OBČINE MORAVČE 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.11.2012